אחד, מי יודע?

עוד אחד לרשימת הפילקים שלי 🙂 בעקבות אתגר של ורד שעלה לקבוצה בפייסבוק.

שתים עשרה, מי יודע?
שתים עשרה, אני יודע.
שתים עשרה ינשופיא
אחת עשרה עניביא
עשר אלונזיא
תשע פנטסטיא
ג’ון הרט קרבי היה
שמונה אנושיא
שבע עם מטריה
שש מול השופט
חמש והקריקט
ארבע עם סוכריות
שלוש מחטיף מכות
שתיים רוץ כשיאמר
אחד זה שאמר
שעוד תדע איך מטיילים
במימד הרביעי
והטארדיס
בשקט לה חייכה.


(יתכן שהחריזה יאמר/אמר תשתנה כשאסגר על אלטרנטיבה. אני רוצה להשאיר את הטקסט אח”כ כמו שהוא. זה ציטוט מהפרק הראשון ראשון –
Have you ever thought what it’s like to be wanderers in the fourth dimension?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *