תאוריה: שדות טרנזלור

In the fields of Trenzalore, on the fall of the 11th…

אז ככה. קודם כל, בקטנה, אני לא אתפלא אם fall יהיה במשמעות “סתיו” ולא “נפילה”.

ולעיקר: הטקסט הזה כתוב כמו טקסט של עורכי דין. הוא מכסה כל מיני דברים מכל הצדדים: הוא לא יוכל לשקר, הוא לא יוכל לשתוק. (בהנחה שזה באמת יהיה הדוקטור שם ובאמת ישאלו אותו מי הוא, מה שדי הגיוני, כי בדברים כאלו – כמו עם ריבר – מופאט אוהב להוביל אותנו בשביל של טרגדיה צפויה מראש (זה שהיא תהרוג אותו היה ברור עוד מהביזנטיום) כדי להכאיב לנו בכוח.

מה חסר בנבואה?

הווליום.

לדעתי הוא אכן יענה (בין אם זה השם שלו ובין אם תשובה לשאלה אחרת על המהות שלו). הוא יענה, בלחש, לאוזנה של ריבר. וככה היא ידעה בספריה.

והדממה תיפול.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *